Israel (Parliamentary, March 31, 2019)

Closing
Jun 29, 2019 11:59PM UTC

Thailand (Parliamentary, March 31, 2019)

Closing
Jun 29, 2019 11:59PM UTC

Slovakia (Presidential, March 31, 2019)

Closing
Jun 29, 2019 11:59PM UTC

Micronesia (Parliamentary, March 31, 2019)

Closing
Jun 29, 2019 11:59PM UTC

Maldives (Parliamentary, March 31, 2019)

Closing
Jun 29, 2019 11:59PM UTC

Andorra (Parliamentary, March 31, 2019)

Closing
Jun 29, 2019 11:59PM UTC

Tuvalu (Parliamentary, March 31, 2019)

Closing
Jun 29, 2019 11:59PM UTC

Ukraine (Presidential, March 31, 2019)

Closing
Jun 30, 2019 05:00AM UTC

Guinea (Parliamentary, March 2019)

Closing
Jun 30, 2019 11:00PM UTC

Finland (Parliamentary, April 14, 2019)

Closing
Jul 13, 2019 11:59PM UTC

Latvia (Presidential, April 30, 2019)

Closing
Jul 29, 2019 11:59PM UTC

Macedonia (Presidential, April 30, 2019)

Closing
Jul 29, 2019 11:59PM UTC

India (Parliamentary, April 30, 2019)

Closing
Jul 29, 2019 11:59PM UTC

Algeria (Presidential, April 30, 2019)

Closing
Jul 29, 2019 11:59PM UTC

Afghanistan (Presidential, April 30, 2019)

Closing
Jul 29, 2019 11:59PM UTC

Benin (Parliamentary, April 30, 2019)

Closing
Jul 29, 2019 11:59PM UTC

Somaliland (Parliamentary, April 30, 2019)

Closing
Jul 29, 2019 11:59PM UTC

Panama (Presidential and Parliamentary, May 5, 2019)

Closing
Aug 03, 2019 11:59PM UTC